Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

Προσλήψεις σε δήμους: Οι προκηρύξεις για τις θέσεις που άνοιξαν σήμερα


Τέσσερις προκηρύξεις για προσλήψεις σε δήμους της χώρας έχουν δημοσιευτεί σήμερα και οι αιτήσεις είτε έχουν ξεκινήσει είτε θα ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες.


Ο Δήμος Κομοτηνής ανακοινώνει προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κομοτηνής
Οι θέσεις 


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κομοτηνής Μπακάλμπαση 6, Τ.Κ. 69100, Κομοτηνή, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία, υπόψη κου Οταμπάση Κων/νου, (τηλ. επικοινωνίας: 25310-25555). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.


ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΕΔΩ 


Δήμος Σουλίου


Ο Δήμος Σουλίου ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ,συνολικά δύο (02) ατόμων ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ωριαία αποζημίωση με μέγιστη χρονική διάρκεια 28 (είκοσι οκτώ εβδομάδων) και ημερομηνία λήξης την 31-07-2017 .


Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση από τις 02 /11/2016 (Τετάρτη ) μέχρι και τις 15 /11/2016( Τρίτη ), καθημερινά από τις 09:00 έως τις 14:00,
στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σουλίου «Κ.Ε.Δ.Σ» Διοικητικό τμήμα – Παραμυθιά παλαιό Γυμνάσιο 1ος όροφος.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν την υγεία και την καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο κατάστημα της οικείας υπηρεσίας (Κ.Ε.Δ.Σ.) , στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σουλίου καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σουλίου 

href="http://www.dimossouliou.gov.gr/" style="background-color: transparent; box-sizing: border-box; text-decoration: none;">www.dimossouliou.gov.gr.


ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ 


Δήμος Δράμας
Το Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΜΕΝΝ (Κ.Η.Φ.Η.) ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος του Νομικού Προσώπου Δήμου


ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ
Δήμος ΠύληςΟ Δήμος Πύλης ανακοινώνει πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενος (1) ατόμου για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος, στο ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ» (Ο.Κ.Π.Α.Δ) ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ», που εδρεύει στην Φήκη Ν.Τρικάλων


ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/8/2017,με τη δυνατότητα ανανέωσης

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ» (Ο.Κ.Π.Α.Δ) ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ», Τ.Κ 42100, Φήκη Ν.Τρικάλων, υπόψη κας Πληθάρα Αφροδίτης (τηλ. επικοινωνίας:
2431352341).


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες –από 26/10/2016 έως 4/11/2016 (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας
ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΕΔΩ


                                          πηγη


ΑΣΕΠ: Νέα προκήρυξη για μόνιμους στην ΑΕΠΠ. 1200 εποχικοί σε καταστήματα. Νέες θέσεις για ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ, PEPSICO, METRO, LIDL, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ


ΑΣΕΠ: Νέα προκήρυξη για μόνιμες προσλήψεις στην ΑΕΠΠ

Οι 1136 μόνιμες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ που αναμένουμε


1.200 προσλήψεις για τις γιορτές -Ποιες εταιρείες ζητούν άτομα για εποχική απασχόληση

Νέες θέσεις εργασίας στα LIDLΘέσεις εργασίας για Πωλητές και Ταμίες στα καταστήματα ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ


Θέσεις εργασίας από την PEPSICO σε διάφορες περιοχές
Δωρεάν διακοπές εως 10 ημέρες προσφέρει ο κοινωνικός τουρισμός ΟΑΕΔ
Είσοδος σε Στρατιωτικές σχολές και πυροσβεστική για πολιτογραφηθέντες χωρίς προϋποθέσεις
Τα «ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS» ζητούν να προσλάβουν «Μητέρες SOS»
Τροπολογία προβλέπει επίδομα εως 520€ το μήνα σε φοιτητές

Προσλήψεις 2.000 αεροσυνοδών στην Ryan Air – Κάνε αίτηση

Νέες θέσεις εργασίας στα καταστήματα METRO Cash & Carry σε διάφορες περιοχές


Έγκριση για 112 προσλήψεις με οκτάμηνα σε δήμους
Αιτήσεις για την ενισχυτική διδασκαλία 2016 – 17

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: Δεκάδες ευκαιρίες
Οι τρέχουσες θέσεις εργασίας στην ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θέσεις εργασίας από τη ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ σε διάφορες περιοχές
Θέσεις εργασίας στα σούπερ μάρκετ MARKET IN
Θέσεις εργασίας από τη DEXIM σε διάφορες περιοχές
ΕΡΓΑΣΙΑ σε Αθήνα και Αττική. ΒΡΕΙΤΕ όλες τις Αγγελίες Εργασίας ΕΔΩ

ΑΣΕΠ: Διεξαγωγή ειδικής πρακτικής δοκιμασίας για την προκήρυξη 3Κ/2014

2 Προσλήψεις στο Δήμο Ηλιούπολης
Ηλεκτροπονταδόρος ζητείται στον Ασπρόπυργο (25-10)

ΑΣΕΠ: Νέα προκήρυξη 3K/2016 για 58 μόνιμους σε 4 υπουργεία και φορείς (Θέσεις και ειδικότητες)68 Προσλήψεις στο Πανεπιστήμιο Αθηνών


Ξανά σε λειτουργία το σύστημα που σε γλιτώνει από τις ουρές των δημοσίων υπηρεσιών


Ευκαιρίες εργασίας για όσους εγκαταλείπουν τις σπουδές
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (22-10)


Θέσεις εργασίας στο Ηράκλειο Κρήτης
Θέσεις εργασίας σε Πάτρα και Ναύπλιο

ΦΥΛΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ζητείται στον Πειραιά (17-10)ΑΣΕΠ: Νέα προκήρυξη για 58 μονίμους. Οδηγός για ανασφάλιστους. Θέσεις σε ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, PRAKSIS, ATTRATIVO, JUMBO, LIDL Εκατοντάδες θέσεις εργασίας (24-10)
Δημιουργείται ειδικός λογαριασμός για την Κοινωφελή Εργασία στους δήμους

Θέσεις εργασίας σε Κοζάνη, Κατερίνη, Πέλλα


Επαγγελματίας Οδηγός στην Χίο
Τι πρέπει να κάνουν όσοι περιμένουν επιστροφή φόρου
275 θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στην Ελλάδα (25-10-2016)
Νέος ή Νέα, απόφοιτος Λυκείου, για Εξωτερικές Εργασίες ζητείται από Electra Hotels & Resorts
Θέσεις εργασίας στην Λάρισα
Θέσεις εργασίας σε Ιωάννινα, Άρτα, Κέρκυρα
Θέσεις σε Δήμους, ΔΕΚΟ, ΕΛΤΑ, Μουσεία, ΔΕΔΔΗΕ, Υγεία, Τράπεζα της Ελλάδος
Θέσεις σε Ξάνθη, Κομοτηνή, Ορεστιάδα, Θάσο, Αλεξανδρούπολη
ΑΣΕΠ: ΜΟΝΙΜΕΣ και εποχικές προσλήψεις. 
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ μέσω ΟΑΕΔ. Εργασία σε 4 μεγάλα σούπερ μάρκετ και 21 μεγάλες εταιρίες (24-10)
3 προσλήψεις στο Δήμο Αγίου Νικολάου
2 θέσεις εργασίας στην ΛΗ εφορεία αρχαιοτήτων

Σερβιτόρα ζητείται στις Σέρρες (25-10)

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ζητείται στο Ηράκλειο (25-10)
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΙ F&B MANAGER ζητούνται στο Ρέθυμνο (25-10)
21 θέσεις εργασιας στο Δήμο Λεβαδέων

4 Προσλήψεις στο Δήμο Χολαργού Παπάγου
8 θέσεις εργασίας στη ΔΕΥΑ Μυκόνου
2 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Νευροκοπίου
2 θέσεις εργασίας στην Κομοτηνή
35 Προσλήψεις στο Δήμο Πατρέων
Αυξήθηκαν «προκαταβολικά» οι τιμές στα τσιγάρα
Γυμνάστριες – Δασκάλες Χορού ζητούνται στο Δήλεσι Βοιωτίας (25-10)
Δεσποινίς Δραστήρια από εταιρεία computer, για εξωτερικός Πωλητής ιντερνετικών προγραμμάτων στην Αθήνα (25-10)
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΙΜΑΤΕΡ – ΚΛΟΟΥΝ – ΕΜΨΥΧΩΤΕΣ στη Χαλκίδα (25-10)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΙΑΤΡΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ στη Θεσσαλονίκη (25-10)
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ για την ομάδα τεχνητού νεφρού ζητείται από Κλινική Σαραφιανού στη Θεσσαλονίκη (25-10)
Γαζώτριες – Βοηθοί κοπτηρίου / γυναίκες – Συσκευάστριες ζητούνται στη Θεσσαλονίκη (25-10)
ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ ζητούνται για μπαρ νυχτερινό στην Α. Τούμπα Θεσσαλονίκης (25-10)
Θέσεις εργασίας στο Α.Π.Θ.
19 αγγελίες εργασίας για Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική
2 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Βόλβης
IT manager ζητείται στη Θεσσαλονίκη (25-10)
Ζητείται αγόρι-κορίτσι έμπειρος – οι – για κρεπερί στη Θεσσαλονίκη (25-10)
Ζητούνται εμφανίσιμες σερβιτόρες για ελληνάδικο στη Θεσσαλονίκη (25-10)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ζητείται στη Θεσσαλονίκη (25-10)
ΨΗΤΑΔΕΣ – ΤΥΛΙΧΤΕΣ / ΛΑΝΤΖΙΕΡΕΣ / ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ-ΒΟΗΘΟΙ / ΠΑΚΕΤΑΔΕΣ ζητούνται στη Θεσσαλονίκη (25-10)
ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ ζητούνται στα Κύμινα Θεσσαλονίκης (25-10)
Εργασία στη Θεσσαλονίκη – Επιλογές από Ίντερνετ
ΑΤΟΜΟ ζητείται από κατάστημα της MEDIA SATURN στη Θεσσαλονίκη
Υπεύθυνη Καταστήματος ζητείται στη Θεσσαλονίκη από ΝΕΤΚΟ-MIELE
ΠΩΛΗΤΗΣ-ΠΩΛΗΤΡΙΑ με μισθό και bonus ζητά εταιρία δερμοκαλλυντικών προϊόντων στη Θεσσαλονίκη (19-10)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ-ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΗΣ με εμπειρία ζητείται από εταιρεία στη Θεσσαλονίκη (18-10)
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ζητούνται στη Θεσσαλονίκη (17-10)
ΚΟΠΕΛΑ έμπειρη ζητείται για σέρβις ή το μπαρ στη Θεσσαλονίκη (14-10)
ΑΤΟΜΑ για κουζίνα ζητούνται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης (3-10)


ΑΤΟΜΑ με εμπειρία ζητούνται για τηλεφωνικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη (3-10)


Προσλήψεις από τη RYANAIR. Ημέρα καριέρας στη Θεσσαλονίκη (2-11)
                                                             πηγη

Θέσεις εργασίας σε 21 εταιρίες στην Ελλάδα (Coca-Cola, H&M, Pink Woman, Jumbo, ΟΠΑΠ, Aegean κ.α)
Θέσεις εργασίας στην ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Θέσεις εργασίας στην COCA-COLA Τρία Έψιλον σε διάφορες περιοχές

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητάει η PINK WOMAN για καταστήματά της


Νέες θέσεις εργασίας στην «ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ»

Όλες οι θέσεις εργασίας σε ΙΚΕΑ, INTERSPORT, FOURLIS

Θέσεις εργασίας στην INTRACOM

Θέσεις εργασίας από την εταιρία ΚΡΙ ΚΡΙ σε διάφορες περιοχές

Θέσεις εργασίας στα καταστήματα JUMBO σε διάφορες περιοχές

Θέσεις εργασίας στα PUBLIC σε διάφορες περιοχές

Θέσεις εργασίας στον ΟΠΑΠ

Θέσεις εργασίας στην AEGEAN, στη RYANAIR και στην ASTRA AIRLINES σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Νέες θέσεις εργασίας από την ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS

Νέες θέσεις εργασίας στα καταστήματα ΤΕΡΚΕΝΛΗΣ σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη

Θέσεις εργασίας στα καταστήματα Funky Buddha

Θέσεις εργασίας στα καταστήματα Vodafone

Νέες θέσεις εργασίας στην ALUMIL

Θέσεις εργασίας από την Wurth

                                                         πηγη